Sprzęt gaśniczy

Legalizacja i sprzedaż sprzętu gaśniczego

Jako Zamel Serwis od lat obsługujemy największe podmioty użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa w regionie, a także dostarczamy gaśnice do samochodów naszych klientów.

Montujemy instalacje gazowe do samochodów osobowych, kamperów, ciężarówek i generatorów prądotwórczych.

UsługI

Legalizacja

Serwis

Przegląd

Konserwacja

Sprzedaż certyfikowanego sprzętu gaśniczego

W naszej ofercie dostępne są nowe gaśnice samochodowe o pojemności 1 kg i większej. Oferowane przez nas gaśnice posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo zgodne z wytycznymi

Nasi specjaliści sprawdzają stan techniczny butli i zgodnie z wytycznymi …. przeprowadzają niezbędne prace konserwacyjne, a w razie potrzeby dokonują wymiany składników gaśniczych.